Maklumat pengesahihan
Perkenalan peribadi
Copper (Hong Kong) New Energy Technology Investment Co., Ltd