Menurut situasi sebenar, menurut tetapan latar belakang tuan sesawang, "-" bermakna untuk menurunkan titik.
Nama parameter Nilai pengalaman Nilai kekayaan
Pendaftaran pengguna:
Sistem daftar masuk sehari untuk mendapatkan:
Tanya soalan dan dapatkan jawapan:
Jawab soalan yang akan diperoleh:
Jawapan diterima:
Hantar mesej pendek untuk mendapatkan:
Keluarkan artikel untuk mendapatkan:
Panggilan untuk mendaftar untuk: